Få GDPR-tjeklisten

14-11-2017

EU strammer reglerne for, hvad der anses som persondata og kravene til, hvordan din virksomhed skal behandle dem. Det sker i maj 2018, og hvis dine it-systemer skal kunne støtte dig i at efterleve kravene, er der nogle kerneområder, du skal være bevidst om.

 

Hvor ligger der persondata?

Det helt overordnede nye i forordningen er, at du skal forholde dig til hvert af dine it-systemer i forhold til, om de indeholder persondata. Du skal vide, hvad det er for nogle oplysninger, du ligger inde med, og hvad du bruger dem til. Du skal vurdere, om det er nødvendigt for dig at have oplysningerne, og hvem hos dig der skal have adgang til at arbejde med dem.

Alt det betyder, at du er nødt til at vurdere de it-systemer, hvor du behandler persondata.

Du er nødt til at kende risikoen for, at de data, du opbevarer, kan blive hacket, og hvilken konsekvens det kan få - både for virksomheden og for den person, hvis data der bliver lækket.

Mange af de krav til behandling af persondata, som forordningen stiller, handler om, at du skal dokumentere dine arbejdsprocesser. Processerne får indflydelse på systemerne, du bruger til at håndtere persondata. Systemerne skal være klar til at løse de opgaver, der følger med forordningen.

Kan du for eksempel finde en bestemt persons data på forlangende og udlevere det i et ‘anerkendt format’? Har du en beredskabsplan i tilfælde af katastrofe? Har du overblik over, hvem der behandler data, og har du lavet en databehandleraftaler?

Her får du en tjekliste med 10 områder, som dine systemer og it-afdeling skal kunne håndtere og leve op til. Når du har været igennem punkterne og fået undersøgt de forskellige områder, er du bedre stillet i forhold til at efterleve kravene i Persondataforordningen. 

Hent GDPR-TJEKLISTEN