Få både fleksibilitet og kontrol

Læn jer op af vores modeller for governance og compliance for at få styr på retningslinjerne for driften af de kritiske systemer. Så får it-afdelingen kontrol, mens resten af forretningen får fleksibilitet.

Hvor længe har du råd til at være nede?

Der er masser af områder, hvor it-løsningerne støtter din forretning og lader dig servicere dine kunder hurtigere og bedre.

Men du bliver også mere afhængig af, at dine centrale systemer altid er tilgængelige. Hvad koster det, hvis dine digitale produkter ikke bliver leveret? Hvis din globale webshop ikke svarer? Eller hvis du ikke kan sende regninger?
Når du lader os tage ansvaret for dine kritiske løsninger, minimerer vi dine risici, fordi du automatisk bliver opgraderet til et højt sikkerhedsniveau, får adgang til vores gennemtestede processer og skyder genvej til en høj driftsstandard, der dækker de allerfleste virksomheders behov.

Du skal vælge en leverandør, du kan kontrollere

Uanset om de compliance-krav, du skal leve op til, kommer fra lovgivning, fra dine kunder eller dine egne politikker, så kan du ikke leve op til dem uden at kunne dokumentere opfølgning og efterlevelse af reglerne over for eksempelvis myndigheder og revision.

Derfor bliver logs, procedurer og analyser hele tiden mere afgørende, når du skal bevise, at du lever op til de nødvendige krav. Når vi overtager driften af dine it-systemer, bliver du automatisk opgraderet til vores høje standardniveau for dokumentation og rapportering. Og du får samtidig mulighed for at justere niveauet de steder, hvor du har særlige krav. Det giver dig kontrol over behovet for dokumentation og revision i hver enkelt af dine løsninger.

Giv it-afdelingen kontrol Giv resten af forretningen fleksibilitet

Når du samler dine it-løsninger ét sted, bliver det nemmere og mere gennemskueligt at etablere og følge de samme sikkerhedsregler på tværs af alle dine systemer.

Det gør administration og governance enklere og kan hjælpe dig med at løfte de konstant stigende krav til dokumentation og compliance. Når du ensretter administrationen af dine platforme, betyder det, at it-afdelingen kan beholde kontrollen og samtidig levere hurtigere. På den måde undgår du blandt andet, at individuelle afdelinger køber og bruger uautoriserede cloud-løsninger, der kan åbne sikkerhedshuller i din forretning.

Lad vores viden hjælpe dig med at komme i kontrol

De rigtige processer er afgørende for, at du er i kontrol med de ændringer og udvidelser, der sker i dine it-platforme. Derfor arbejder vi efter stringente procedurer for changes, incidents og request fulfillment, som vi understøtter i en markedsledende ITSM platform, der også kan integreres med dine interne systemer.

Vi kortlægger vores kompetencer og certificeringer i et knowledge-map, så vi altid kan sammensætte det rigtige team til at løse de udfordringer, der viser sig. Og vi baserer alle vores indsatser på den best practice, vi har bygget gennem 15 års drift af hundredvis af it-løsninger for nogle af Danmarks største virksomheder.

Det betyder, at du får gennemsigtig governance på tværs af dine platforme, ensartet og brugbar rapportering og et katalog af ITIL-baserede driftsprocesser, som du kan justere efter dine krav.

Dokumenteret compliance

Når vi overtager driften af dine it-systemer, bliver du automatisk opgraderet til vores høje standardniveau for dokumentation og rapportering.

Ny lovgivning strammer kravene til compliance

EU's persondataforordning (også kaldet GDPR) dikterer, at du skal kunne dokumentere enhver databehandling i de systemer, hvor du arbejder med persondata. Det stiller store krav til, at du har stringente arbejdsprocesser, at du hele tiden tager stilling til, hvem der har adgang til hvad og hvorfor. Og at du kan producere logs fra alle systemer på forlangende.

Mange af de krav persondataforordningen / GDPR stiller, kan du imødekomme, når vi tager ansvaret for din it-drift. Og det kan vi dokumentere med de årlige undersøgelser af vores systemer og processer, der bliver foretaget af uvildige it-revisorer og auditører.

Send stærke sikkerhedssignaler med ISO 27001 certificeret it-drift

Sikkerhedsstandarderne i ISO 27001 giver ikke bare din forretning en omkostningseffektiv mulighed for at leve op til strenge krav om dokumentation af informationssikkerhed, det sender også et tydeligt signal til kunder og partnere om, at din virksomhed tager datasikkerheden alvorligt.

Med ISO 27001-certificeret drift lægger vi det nødvendige ledelsessystem ned over dine løsninger, som gør det effektivt at overvåge, revidere, vedligeholde og forbedre din informationssikkerhed, så du kan dokumentere overfor dine partnere og kunder, at du lever op til forskrifterne i ISO 27001 standarden.

Vi har leveret ISO 27001-certificeret it-drift siden 2013.