Kom i kontrol med compliance

Når vi overtager driften af dine it-systemer, bliver du automatisk opgraderet til vores høje standardniveau for dokumentation og rapportering.

Du skal vælge en leverandør, du kan kontrollere

Uanset om de compliance-krav, du skal leve op til, kommer fra lovgivning, fra dine kunder eller dine egne politikker, så kan du ikke leve op til dem uden at kunne dokumentere opfølgning og efterlevelse af reglerne over for eksempelvis myndigheder og revision.

Derfor bliver logs, procedurer og analyser hele tiden mere afgørende, når du skal bevise, at du lever op til de nødvendige krav. Når vi overtager driften af dine it-systemer, bliver du automatisk opgraderet til vores høje standardniveau for dokumentation og rapportering. Og du får samtidig mulighed for at justere niveauet de steder, hvor du har særlige krav. Det giver dig kontrol over behovet for dokumentation og revision i hver enkelt af dine løsninger.

Ny lovgivning strammer kravene til compliance

EU's persondataforordning (også kaldet GDPR) dikterer, at du skal kunne dokumentere enhver databehandling i de systemer, hvor du arbejder med persondata. Det stiller store krav til, at du har stringente arbejdsprocesser, at du hele tiden tager stilling til, hvem der har adgang til hvad og hvorfor. Og at du kan producere logs fra alle systemer på forlangende.

Mange af de krav persondataforordningen / GDPR stiller, kan du imødekomme, når vi tager ansvaret for din it-drift. Og det kan vi dokumentere med de årlige undersøgelser af vores systemer og processer, der bliver foretaget af uvildige it-revisorer og auditører.

Send stærke sikkerhedssignaler med ISO 27001 certificeret it-drift

Sikkerhedsstandarderne i ISO 27001 giver ikke bare din forretning en omkostningseffektiv mulighed for at leve op til strenge krav om dokumentation af informationssikkerhed, det sender også et tydeligt signal til kunder og partnere om, at din virksomhed tager datasikkerheden alvorligt.

Med ISO 27001-certificeret drift lægger vi det nødvendige ledelsessystem ned over dine løsninger, som gør det effektivt at overvåge, revidere, vedligeholde og forbedre din informationssikkerhed, så du kan dokumentere overfor dine partnere og kunder, at du lever op til forskrifterne i ISO 27001 standarden.

Vi har leveret ISO 27001-certificeret it-drift siden 2013.

DK_IEC_ISO_27001_COL

Book et møde

Lad os hjælpe med at fremtidssikre og optimere din forretning. Få sikker og stabil adgang til de hybride it-platforme, der kan give din virksomhed et forspring.