Datasikkerhed

Find relevante sikkerhedsoplysninger om Itadels behandling af data og efterlevelse af GDPR her.
Se dokumentationslisten

Dine rettigheder når vi behandler dine oplysninger

Beskyttelse af dine data er afgørende for os. Alle personlige oplysninger, du giver os, gemmes på sikret it-infrastruktur, og vi har strenge procedurer til at beskytte mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af dine personoplysninger.

Inden du henvender dig til os med spørgsmål om persondata, kan du med fordel læse materialet her på siden, der besvarer de mest almindelige henvendelser.

Skulle du få brug for at kontakte os om behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på e-mailadressen gdpr@itadel.dk

Område   Praksis

1. Du har ret til at få slettet personoplysninger (retten til at blive glemt)

  I nogle tilfælde, f.eks. hvis du har trukket dit samtykke tilbage (hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke), har du ret til at anmode om at få slettet dine personoplysninger fra os.

2. Du har ret til at få redigeret personoplysninger

  Hvis du identificerer, at nogle af de personoplysninger, som vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få os til at til at opdatere dem.

3. Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger

  Du har ret til at få bekræftet af os, hvorvidt vi er i besiddelse af personoplysninger om dig. Og du har ret til at få adgang til de personoplysninger vi behandler.

4. Du har ret til begrænsning af behandling af personoplysninger

  I nogle tilfælde har du ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger. Det kunne fx være i tilfælde af at du anfægter nøjagtigheden af dine personoplysninger.

5. Du har ret til at protestere mod behandling af dine personoplysninger

  I nogle tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine persondata. Det kan ske af grunde, der vedrører din særlige situation.

6. Du har ret til dataportabilitet

  Hvis dine personoplysninger behandles automatisk på grundlag af dit samtykke eller til opfyldelsen af vores kontraktlige forhold, har du ret til at anmode om, at vi udleverer dine personoplysninger i et maskinlæsbart format der kan benyttes af en anden dataansvarlig.

7. Du har ret til at klage til en tilsynsmyndighed

  Du har ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger til din tilsynsmyndighed, fx. Datatilsynet.

Hent Itadels Privatlivspolitik

  Du kan hente og læse vores Privatlivspolitik som en .pdf fil ved at klikke her: Hent Itadels Privatlivspolitik

Kontakt os om med dine henvendelser om personoplysninger

  Du kan kontakte os på e-mailadressen gdpr@itadel.dk med dine spørgsmål og henvendelser om behandling af dine personoplysninger

Find relevant dokumentation og sikkerhedsoplysninger

Her kan du finde både vores underdatabehandlere, sikkerhedsforanstaltninger og anden relevant dokumentation om hvordan vi sikrer dine data og behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende lov.

Sikkerhedsforanstaltninger
Se sikkerhedsforanstaltningerne i vores behandling af data, og læs hvordan vi arbejder med data og informationssikkerhed på platforme og løsninger vi driver.
Se vores centrale sikkerhedsforanstaltninger
Security Measures
Read about the security measures we take when processing your information, to learn how we work to secure data and deliver information security
See the core security measures
Underdatabehandlere
På udvalgte områder samarbejder Itadel med leverandører, som derfor har status af underdatabehandlere. Se listen over relevante samarbejdspartnere her.
Se listen over underdatabehandlere
Data Sub-Processors
On selected service-areas, Itadel utilize suppliers. See a list of sub-processors here.
See the list of data sub-processors
Certifications

We are certified by both independent it-auditors and ISO audits, allowing us to comply with necessary legal demands.

See our certifications